Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Sociaal Domein in beeld

De gemeente Amsterdam wil Wmo informatie toegankelijk maken voor mensen die minder goed kunnen lezen. We mochten meedenken over de vorm en de inhoud van de boodschappen en maakten vijf animaties over begrippen als mantelzorg, hulp bij het huishouden, eigen bijdrage, dagbesteding en ondersteuningsplannen.

Samenwerken met inhouds- én ervaringsdeskundigen
Voor het ontwikkelen van het materiaal werkten we samen met de gemeenteambtenaren en de (ambulante) begeleiders die direct met de doelgroep te maken krijgen en met de doelgroep zelf. Door de ervaring van beide groepen te combineren konden we korte verhaallijnen ontwikkelen waar mensen zich beter in kunnen herkennen.

Begripsmeting met gedragsdeskundige
Als onderdeel van de campagne lieten we mensen uit de doelgroep verschillende uitingen bekijken en experimenteerden we met typen uitingen en settingen (bijvoorbeeld alleen kijken, of kijken met een begeleider) om meer te leren over de manier waarop mensen de informatie begrijpen. Het onderzoek werd gedaan door een onafhankelijke gedragsdeskundige die de interviews deed.

Leren van beeldtaal
Een onderliggende doelstelling van de communicatiemiddelen was om de ideeën achter de participatiesamenleving indirect mee te geven. Daarom werden alle hoofdpersonen getoond als zelfstandige burgers die samen met de mensen om hen heen en de gemeente oplossingen voor hun problemen zoeken. Het eindbeeld laat dan ook telkens de hoofdpersoon zien samen met zijn volledige sociale, informele en professionale netwerk om zich heen.

Account: Gemeente Amsterdam (Najia MounirLinda van de Pol)
Concept & animatie: Sicko van Dijk en Claudia Dominguez
Illustraties: Claudia Dominguez