Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Patiënteninformatie Diabetische Voet

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC wilde de patiëntinformatie voor de diabetische voet verbeteren en vroeg ons om nieuw materiaal te ontwikkelen voor de website en de patiëntenfolders. Samen met specialisten en verpleegkundigen herschreven we materiaal en ontwikkelden we illustraties en voorlichtingsmateriaal.

Alle symptomen in één oogopslag.

Betere balans tussen beeld en tekst
Bij veel informatie voor patiënten speelt tekst een dominante rol en worden illustraties marginaal ingezet als ondersteuning. Dit zet ‘visuele leerders’ vanaf het begin op achterstand. Daarom gingen we met onze opdrachtgever op zoek naar een manier om illustraties te gebruiken als uitgangspunt om nieuwe thema’s te introduceren en informatie te ordenen.

Het ziektebeeld begrijpen.

Beginnen vanuit begrip voor het eigen ziektebeeld
Diabetes 2 staat in het algemeen bekend als een leefstijl gerelateerde chronische aandoening. Een terugkerend probleem is dat patiënten zelf soms onvoldoende begrip hebben van de ernst van de aandoening, niet altijd even goed letten op symptomen en aanwijzingen minder goed opvolgen. Daarom stond in de eerste stappen het overbrengen van oorzaak en gevolg centraal en uitleg over de ernst van de situatie.

Kennis maken met het hele team.

Patiënt als deel van het behandelteam
Door het team van behandelaars en ondersteuners aan de patiënt voor te stellen wordt extra bevestigd wat de impact van de ziekte is en hoe belangrijk het is om samen te werken. Door de patiënt expliciet te noemen als samenwerkingspartner worden ze geholpen om zelf een actieve rol te nemen en zich minder op te stellen als passieve ontvanger van zorg.

Behandeling op maat.

Ontworpen als gesprekshulp
Net als de gesprekshulp voor bewoners van de wijk Wheermolen Oost in Purmerend werden de illustraties ontworpen volgens de principes van de klassieke schoolplaat, waarbij behandelaar en patiënt samen de verschillende onderdelen met elkaar kunnen bespreken en de illustratie helpt om alle onderdelen duidelijk en in de goede volgorde te presenteren. De bedoeling is ook om de afbeeldingen op groot formaat te gebruiken tijdens gesprekken.

De sleutelrol van preventie.

Perspectief van de patiënt
Waar mogelijk werd er in de afbeeldingen gebruikt gemaakt van het ‘kijkersperspectief’ waarbij de voorwerpen vanuit het gezichtspunt van de patiënt worden getoond. Ook in de teksten, die we samen met de opdrachtgever herschreven, wordt het perspectief van de patiënt en zijn familie gekozen.


Team:
Account: Amsterdam UMC (Harm Gijsbers)
Concept: Lateral (Sicko van Dijk)
Art: Claudia Dominguez
Design: CO3 (Irma Bannenberg)

Bekijk ook vergelijkbare cases:
Rookvrije Generatie (2019)
Postpoliosyndroom (2018)
Neusmaagsondeprotocol (2018)